znak.gif (7822 bytes)

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA V KLÁŠTEŘE

OPATSKÝ CHRÁM

je otevřený celoročně od 9:00 do 17:00 hod. (v létě déle)

 

Společná modlitba mnišské komunity probíhá denně a to:

- v 6:00 h. hodinka četby a ranní chvály

- ve 12:45 h. (v neděli ve 12:15 h.) modlitba Hora

- v 19:00 h. modlitba nešpor s modlitbou kompletáře

v kapli komunity na faře.

 

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ

je otevřený

květen - září
9:00 - 17:00 h. (mimo pondělí)
říjen - duben
9:00 - 16:00 h. (mimo pondělí)
Poslední vstup do památníku je hodinu před koncem provozní doby.

Další informace najdete na stánkách http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/

 

************************************************************************************************************************************************

 

rekonstrukce a opravy kláštera

Informace najdete v částech GRANTY - DOTACE a POSTUP OPRAV

 

 

 

 

SVATOJAKUBSKÁ CESTA

Svatojakubská cesta na jižní Moravě vede po značkách Klubu českých turistů. Výchozí bod je kostel sv. Jakuba v Brně. Dále se dostanete po červené značce přes Rajhrad, Židlochovice až ke Sv. Kopečku v Mikulově. Navazuje potom na oblast Weinviertel v Dolním Rakousku. Více na  www.jakubskacesta.cz

 

Představujeme vám  Projekt:

Kulturní  dědictví  moravských  a  dolnorakouských  klášterů  on-line

Opatství a kláštery moravského a dolnorakouského prostoru uchovávají ve svých archivech jedinečné, často však ještě neodkryté archivní materiály, které dokumentují nejen jejich vzájemné institucionální a ideové propojení, ale současně i společnou historickou minulost přesahující současné hranice. Projekt má na příkladu klášterních archivů z Göttweigu a Rajhradu a jejich dokumentů poukazovat na tyto vzájemné úzké kontakty a vztahy:

Tak lze nalézt v archivu benediktinského opatství Göttweig četné dokumenty k dějinám oblasti Waldviertel a  Weinviertel, které poukazují na vztahy k moravskému prostoru. Na druhé straně zase opatství Rajhrad má ve svém archivu písemné dokumenty k dějinám Dolního Rakouska.

Tyto dokumenty společné minulosti budou poprvé nezávisle na času a prostoru široce přístupné na obou stranách hranice prostřednictvím nového, inovativního přístupu přes internet. Takto připravené materiály zahrnují jak archivní fondy se spisy a knihami, tak i sbírky listin klášterů v Göttweigu a Rajhradě.

Databanka

Tento projekt je financovaný z prostředků Fondu malých projektů programu Evropské územní spolupráce 2007-2013 Rakousko – Česká republika. Číslo projektu: EU11CZ10/028.

 

 

UPLYNULÉ UDÁLOSTI NAJDETE NA NOVÝCH STRÁNKÁCH OPATSTVÍ : http://www.rajhrad.benediktini.cz/index.html

zpět