znak.gif (7822 bytes)

 

 

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

v současné době není vyhlášena žádná veřejná zakázka

a dřívější stavby jsou již zkolaudovány

 

 

Zpráva zadavatele

 

zpracovaná podle ustanovení § 85 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů

(úplné znění je ve formátu "pdf")

 

 

 

 

Veřejná zakázka na stavební práce

(úplné znění je ve formátu "pdf")

s názvem

Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska - severní fasáda prelatury

 

DOPLŇUJÍCÍ  INFORMACE č. 1

Dodatek 1a    Dodatek 1b    Dodatek 1c

 

DOPLŇUJÍCÍ  INFORMACE č. 2

Dodatek 2a     Dodatek 2b

 

DOPLŇUJÍCÍ  INFORMACE č. 3

Dodatek 3a     Dodatek 3b