Uzavírka křižovatky Ledce/Sobotovice na staré pohořelické do 10.12.2022

z dopravy v okolí – uzavírka, objížďka, úprava dopravního značení

Uzavírka silnice: III/42510 (Rajhrad – Pohořelice) v km : cca 4,900 ÷ 6,300 silničního pasportu v k.ú : Ledce u Židlochovic, Sobotovice
pro akci: „III/42510 Ledce, mosty 42510-5, 6“
V rozsahu: stavební práce na komunikaci

Termín uzavírky: 17. 10. ÷ 26. 11. 2022, prodloužení do 10.12.2022

Popis uzavírky a objížďky:

Jedná se o uzavírku silnice III/42510 v úseku od křižovatky silnic III/42510 x III/39514 na území
obce Sobotovice po křižovatku s pozemní komunikací za mostem přes vodní tok Šatava na území
obce Ledce v termínu od 17. 10. 2022 do 26. 11. 2022, prodlouženo do 10.12.2022

Křižovatka silnic III/42510 x III/39514 NEBUDE průjezdná do dokončení opravy povrchu.

Objízdná trasa

  • pro osobní dopravu bude vedena po silnici III/41619, II/425, III/15266, III/42510 a II/416
  • pro nákladní dopravu bude vedena po silnici III/39528 a dálnici D52
červená – uzavřený úsek
fialová – objízdná trasa pro osobní dopravu
modrá – objízdná trasa pro nákladní dopravu

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích:

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Doprava