MěÚ Židlochovice, OD – VV č.j. MZi-OD/20044/2022-3 KR

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy vydává veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích z důvodu realizace akce : III/ Ledce, mosty 42510-5,6 rekonstrukce komunikaceTermín: 17. 10. ÷ 26. 11. 2022