Výstavy

Mýma očima . Libuše Hochmanová

RAJHRAD / výtvarná výstava MěK / knihovna Rajhrad / únor – březen 2023


Historická benediktinská knihovna

RAJHRAD / Stálá expozice – Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě


Moravská literatura 19. - 20. století

RAJHRAD / Stálá expozice – Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě


Staroslověnština a moravské písemnictví v 9.-18. století

RAJHRAD / Stálá expozice – Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě


CO ROK DAL 2022

RAJHRAD / Výstava PPM / výstava sbírkových předmětů získaných v roce 2022 / 1.12.2022 – 26.2.2023