Výstavy

prodejní výstava drobných rukodělných výrobků

RAJHRAD / MěK / v provozní době knihovny / 4.-7.12.2023LUXUSNÍ NOŽE Z DAMASCÉNSKÉ OCELI

RAJHRAD / prodejní výstava / 4.12.2023 – 31.1.2024POD KŘÍDLY ANDĚLŮ . výstava

RAJHRAD / výstava Betlémů / PPM / 1.11.2023 – 29.2.2024CO ROK 2023 DAL . výstava

RAJHRAD / ukázky nových přírůstků muzejních sbírek PPM / 1.12.2023-29.2.2024Historická benediktinská knihovna

RAJHRAD / Stálá expozice – Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě