Volby

Volby 2022 - Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 23.-24.9.2022


Volby do obecního zastupitelstva

Volby do zastupitelstev obcí upravuje:

  • Ústava České republiky (čl. 99 až 105),
  • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • prováděcí vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci evropských právních předpisů upravuje volby do zastupitelstev obcí:

Volby do zastupitelstev obcí, jakožto volby do základních územních samosprávných celků, se konají jednou za 4 roky. Hlasování probíhá pouze na území České republiky. Minimální počet členů zastupitelstva obce musí být 5, maximální počet členů zastupitelstva obce může být až 55, přičemž Zastupitelstvo hlavního města Prahy může mít až 70 členů. Konkrétní počet je závislý od počtu obyvatel obce a od rozhodnutí zastupitelstva obce.

Volby do zastupitelstev obcí se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.

Související informace

Nejbližší volby do zastupitelstev obcí se budou konat spolu s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky na podzim v roce 2022.

Více info: www.mvcr.cz