Smuteční oznámení

Publikujeme smuteční oznámení doručené na MěÚ Rajhrad v tištěné nebo elektronické podobě (e-mail: podatelna@rajhrad.cz).
a oznámení ze smuteční vávěsky na budově radnice. Adresa bydliště je anonymizována.

MARIE PATOČKOVÁ † 28.11.2022


LIBUŠE KOZÁKOVÁ † 25.11.2022


Miroslav Netopil † 16.11.2022


MARIE RUSOVÁ † 14.11.2022


LUBOMÍR DOBROVOLNÝ † 8.11.2022