HALO!

Vítáme Vás v sekci internetové prezentace města Rajhrad, nazvané Haló, starosto! Touto formou můžete pokládat veřejně dotazy směřované na činnost samosprávy města. Prosíme o slušnost a maximální konkrétnost dotazu. Děkujeme. Veřejné dotazy můžete zasílat na emailovou adresu: halo.starosto@rajhrad.cz
Pro běžnou, neveřejnou nebo rozsáhlou korespondenci a soukromé dotazy volte formu přímé komunikace (viz kontakty).

HALÓ - Neuspokojivá dopravní situace v ulici Bezručova aneb transformace křižovatky Bezručova-Štefánikova na odstavnou plochu

Vážený pane starosto,
rád bych se Vás touto cestou zeptal a poukázal na současný stav dopravy v ulici Bezručova a přilehlé křižovatce.

V dobách již dávno minulých se před hranicí křižovatky nacházely kontejnery na veškerý tříděný odpad. Z hlediska snahy o snížení naší ekologické stopy to byla pro značnou část obyvatel Rajhradu „nad Tescem“ vítaná změna. Postupně se však všechny tyto nádoby odstranily, kvůli velmi nízké (až nulové) kompatibilitě blízkého okolí. Dokáži se však do této situace vcítit a akceptuji odstranění kontejnerů. S čím se však ztotožnit nedokáži (a předpokládám, že tomu tak má každý, kdo potřebuje využít komunikaci v ulici Bezručova) je aktuální transformace plochy, jako odstavné parkoviště.

V případě, že kumulujete vozidla všech kategorií pro následné další obchodní využití, je samozřejmě nutné si položit obdobnou otázku, jakou si položil pan Neruda, „Kam s nimi?“, avšak vozidla, která stojí v napojení komunikací velmi znepřehledňují dopravu a vytváří velmi nebezpečné situace. 

Ulice Bezručova je vedena jako obousměrná komunikace, po této ulici navíc vede velmi hojně využívaná cyklostezka. Zúžením průjezdu v nejužším místě komunikace a zamezení výhledu do a z křižovatky je pohyb po této komunikaci velice nepříjemný. V některé dny je velmi komplikované projet pouze osobním vozidlem do ulice a v případě například nutného rychlého zásahu složek integrovaného systému by se v tomto místě velice problematicky dostávaly dále, kdy průjezd ulicí Dudíkova není určitě řešením, kvůli velice ostrému úhlu napojení komunikace a ještě užšímu prostoru v ulici.

Můj dotaz tedy zní: Bylo by možné plochu, kde původně stávaly kontejnery na tříděný odpad, označit zákazem zastavení a tuto oblast kontrolovat, pro zvýšení bezpečnosti pohybu na komunikaci? Ač lokálně zatracované kontejnery totiž kromě ekologických výhod také svými násobně menšími rozměry umožňovaly mít v křižovatce alespoň nějaký přehled.

Velice děkuji.
S přáním poklidného a prosluněného jara bez pomrznutých meruněk obyvatel ulice Bezručova bez bázně a hany, plešky i vanyHaló - Pitrův most 2024?

Dobrý den, dojde letos konečně k opravě Pitrova mostu? Děkuji.HALÓ - průjezd kamionů Rajhradem

Dobrý den, velice mne těšil před několika lety zavedený zákaz průjezdu pro kamiony přes Rajhrad z pohledu bezpečnosti. A následnou výměnou povrchu vozovky se snížil i hluk a vibrace. Bohužel od začátku přestavby D1 se prakticky denně porušuje zákaz a ničí vynaložené finance občanů.
Věřím že to netrápí jen Rajhrad a proto se ptám, zda nelze zkusit vymáhat platné zákazy a tím odradit řidiče nerespektujíci značení. 
Ať se Vám a všem občanům vede v roce 2024 dobře. HALÓ - CHODNÍKY

Dobrý večer pane starosto. Především poděkování za Vaší starostlivost a blaho města.
V nedávné době byla dokončena rekonstrukce chodníku Jiráskova, ale chybí jeho propojení  v návaznosti s ulicí Odbojářů. V zatáčce byly vloženy obrubníky, které dle mého názoru měly oddělovat vozovku a chodník, avšak nově vyasfaltovaná plocha ze nemalé peníze města slouží v převážné době k parkování aut zřejmě bydlících v přilehlém domě. Chodci tak musí opět jako před rekonstrukcí obcházet kolem stojícího sloupu vozovkou což je nebezpečné v nepřehledné zatáčce. Táži se je to nedodělek anebo chyba projektanta? A je možná náprava řádným vyznačením chodníku a zábraně parkování aut?HALÓ - veřejné osvětlení Masarykova

Dobrý den, ráda bych věděla proč částečně nesvítí veřejné osvětlení na hlavní ulici Masarykova dokonce ani na přechodu u základní školy.  Osvětlení směr městečko funguje a dokonce i s vánočním osvětlením. Kde je prosím chyba? Ulice Tovární nesvítí vůbec a opravdu mě štve když musím za velké tmy na parkoviště … ať už brzo ráno do práce a nebo k večeru kdy přijíždím domů. Děkuji.