Úřední deska

Úřední deska – ARCHIV

VOLBA PREZIDENTA 2023 - STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÝCH KOMISÍ


MZE, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - VV OOP Č.J. MZE-59640/2022-16212

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů zveřejňuje VV OOP, kterým od 1. 1. 2023 mění OOP vydané MZE pod Č.J. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 ve znění OOP č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021


Exekutorský úřad Brno-venkov - Dražební vyhláška č.j.: 137Ex 2866/17-188

Předmětem dražby jsou pozemky v k. ú. Rajhrad, lokalita Ostrůvek, celkem 14.717m2 – 29.11.2022 v 10.30 hod na okdrazby.cz


Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 2022 - Vodácký klub "Klub vodáků Rajhrad, pobočný spolek SVoČR"

Vodácký klub „Klub vodáků Rajhrad, pobočný spolek SVoČR“dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 2022 zde


ÚZSVM – SEZNAM NEDOSTATEČNĚ URČITĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASTRU NEMOVITOSTÍ DLE §64-65 ZÁK. Č. 256/2013SB.