Úřední deska

Úřední deska – ARCHIV

MĚÚ RAJHRAD, KONKURZ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY ZŠ T.G.M. RAJHRAD - Č.J. MěRaj/1713/2023


MĚÚ ŽIDLOCHOVICE, OD - VV OOP Č.J. MZI-OD/12195/2023-2KR

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/416, III/39513,39514,39515,39517,39521,39523,39528,41619,42510,15266 a přilehlých místních komunikací z důvodu konání akce Pouť smíření.


DSO - MIKROREGION RAJHRADSKO - Návrh - Závěrečný účet za rok 2022

DSO Mikroregion Rajhradsko zveřejňuje Návrh – Závěrečný účet za rok 2022


Návrh - Závěrečný účet města Rajhrad za rok 2022

Návrh – Závěrečný účet města Rajhrad 2022

FIN – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022


DSO KTS EKOLOGIE - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE zveřejňuje Návrh závěrečného účtu v užším rozsahu za rok 2022