Úřední deska

Úřední deska – ARCHIV

pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Rajhrad IX.

MěÚ RAJHRAD, zasedací místnost 1. patro / 18 hod. / 24.4.2024FÚ JMK – VV– HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje  Veřejnou vyhláškou
že ode dne 15. 4. do dne 15. 5. 2024 je na všech
územních pracovištích FÚ JMK v úředních hodinách zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1464106/24/3000-11530-705400 týkající se výhradně poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024VOLBY 2024 DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisíMĚÚ RAJHRAD, STAVEBNÍ ÚŘAD - VV ČJ. MĚRAJ/2256/2023/SA-9

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně vydává veřejnou vyhláškou Č.J. MěRaj/2256/2023/Sa-9 Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením – Novostavba bytového domu Rajhrad ,,B”SPÚ - POVĚŘENÍ KE VSTUPU A VJEZDU NA POZEMKY A K VÝKONU ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ŘÍZENÍM O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH V K.Ú RAJHRADICE - Č.J. SPU 099404/2024/Pod

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno zveřejňuje pod č.j. SPU 099404/2024/Pod prostřednictvím MěÚ Rajhrad, ve věci: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rajhradice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti související s řízením o pozemkových úpravách.