Úřední deska

Úřední deska – ARCHIV

MĚÚ ŽIDLOCHOVICE, OD - VV OOP Č.J. MZI-OD/17581/2023-4 KR

 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a účelových komunikacích v působnosti ORP Židlochovice a ORP Pohořelice v rámci akce ,,III/42510 Rajhrad – OK Syrovice“
Platnost přechodné úpravy provozu v termínu 1.10. -31.12.2023


MĚÚ ŽIDLOCHOVICE, OD - VV OOP Č.J. MZI-OD/19724/2023-2 KR

Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích Havlíčkova a Štefánikova ve Městě Rajhrad – doplnění místní úpravy


MĚÚ RAJHRAD, STAVEBNÍ ÚŘAD - VV ČJ. MĚRAJ/2088/2023/SA-3

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně vydává veřejnou vyhláškou Č.J. MĚRAJ/2088/2023/Sa-3 Oznámení o zahájení územního řízení ,,VN83 Rajhrad, Obnova, demontáž SAX117-112″


ÚZSVM – SEZNAM NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ ke dni 1.8.2023

poslední možnost vlastníků přihlásit se o svá vlastnická práva do 31.12.2023, poté majetek na seznamu NIV připadne státu


KRÚ JMK - VV- OZNÁMENÍ ČJ.: JMK 127778/2023

3.10.2023 veřejné projednání návrhu A3 ZÚR JMK a projednání VVURU