Smlouvy o poskytnutí dotace 2024

Město Rajhrad - Smlouva o poskytnutí dotace 2024 - RajBaba, z. s.

RajBaba, z. s. – smlouva o poskytnutí dotace 2024 zdeSmlouva o poskytnutí dotace 2024 - RAFK, z. s.

RAFK, z. s.smlouva o poskytnutí dotace 2024 zde


Smlouva o poskytnutí dotace 2024 - Vodácký klub "Klub vodáků Rajhrad, pobočný spolek SVoČR"

Vodácký klub „Klub vodáků Rajhrad, pobočný spolek SVoČR“smlouva o poskytnutí dotace 2024 zde


Smlouva o poskytnutí dotace 2024 - Benediktinské opatství Rajhrad

Benediktinské opatství Rajhradsmlouva o poskytnutí dotace 2024 zde


Smlouva o poskytnutí dotace 2024 - Myslivecký spolek Rajhrad, Popovice, Holasice, z. s.

Myslivecký spolek Rajhrad, Popovice, Holasice, z. s.smlouva o poskytnutí dotace 2024 zde