Stavební odbor

Městský úřad Rajhrad, stavební odbor
Masarykova 32, 664 61  Rajhrad

Podání se činí prostřednictvím podatelny MěÚ.
Úhrady správních poplatků ze stavebního řízení se hradí v hotovosti na pokladně podatelny
nebo bankovním převodem:   Komerční banka, číslo účtu: 3623641/0100, VS=č.j.

Vymezení působnosti:

Stavební úřad I. stupně

I. Holasice, Opatovice, Otmarov, Syrovice
II. Hajany, Popovice, Rajhrad, Rajhradice

Úřední hodiny MěÚ Rajhrad:

PONDĚLÍ  8 – 17.00 hod.
STŘEDA   8 – 17.00 hod.

(v čase oběda je provoz jednotlivých pracovišť střídavě omezen)
Pro osobní vyřízení záležitosti respektujte předem smluvené termíny schůzek.
Stavební odbor MěÚ Rajhrad najdete v hlavní budově MěÚ – přízemí.

Kontakt:

agendu pro obce add I. (Holasice, Opatovice, Otmarov, Syrovice) vede:

Ing. Andrea Chromá Ph.D, tel.: 547 426 820, e-mail: andrea.chroma@rajhrad.cz    

agendu pro obce add II. (Hajany, Popovice, Rajhrad, Rajhradice) vede:

Ing. Věra Šustová, tel.: 547 426 819, e-mail: vera.sustova@rajhrad.cz      

Agendy, které vyřizuje stavební úřad v Rajhradě – ZDE

Formuláře ke kolaudaci – ZDE

Formuláře MMR k formalitám souvisejícím se stavbou – ZDE

Územní plán Města Rajhrad MěÚ Židlochovice, OŽP a SÚ, úsek ÚP

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí – služba MawisUtility