Správní řízení

Co pro Vás na pracovišti umíme vyřídit

 •  Agendy samosprávy pro veřejnost:
  • vztahy k veřejnosti
  • informační a publikační servis
  • smluvní vztahy
  • užívání symbolů města
  • stanoviska orgánů města
 • Agendy státní správy pro veřejnost:
  • místní poplatky ze vstupného
  • zvláštní příjemce důchodu
  • zvláštní užívání veřejných prostranství
  • kácení dřevin mimo les
  • veřejné sbírky

Vizitka:
Markéta Pospíšilová
tel:  547 426 813
mail: marketa.pospisilova@rajhrad.cz
osobně: hlavní budova MěÚ Rajhrad – 1. patro
poštou: Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
pracoviště: Správní řízení, Odbor vnitřní správy

Žádosti: