Správa majetku

Co pro Vás umí naše pracoviště pro veřejnost vyřídit:

 • správa budov a majetku města
  • nájemní smlouvy
  • služby v městských objektech
  • pronájem společenských prostor NA KINĚ
 • správa hřbitova
  • evidence hrobových míst
  • kolumbárium
  • nájemní smlouvy
 • povolení k vjezdu

Vizitka:
Radovan Břenek
tel: 547 426 821
mail: radovan.brenek@rajhrad.cz
osobně po předchozí domluvě: detašované pracoviště MěÚ Rajhrad
poštou: Městský úřad Rajhrad, Masarykova 544, 664 61 Rajhrad
pracoviště: Správa majetku, Finanční odbor

Úřední hodiny MěÚ Rajhrad pro veřejnost:
PONDĚLÍ  8 – 17.00 hod. / STŘEDA   8 – 17.00 hod.
(v čase oběda 11.30 – 13.00 hod.  je provoz jednotlivých pracovišť střídavě omezen)