Evidence obyvatel

Co pro Vás naše pracoviště umí vyřídit:

 • EVIDENCE OBYVATEL pro Rajhrad
  • trvalý pobyt
  • číslo popisné, evidenční číslo budov
  • volební lístky, volební průkazy
 • MÍSTNÍ POPLATKY
  • za svoz odpadu
  • za psa
  • z pobytu
 • POKLADNA – příjem místních a správních poplatků v hotovosti
 • KOPÍROVÁNÍ
 • TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
  • evidence
  • výdej čipovaných nádob na tříděný odpad
  • čipování vlastních nádob na BIO
 • CZECH POINT výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Vizitka:
Andrea Mlčáková
tel:  547 426 817
mail: andrea.mlcakova@rajhrad.cz
osobně v úředních hodinách MěÚ: detašované pracoviště MěÚ Rajhrad
poštou: Městský úřad Rajhrad, Masarykova 544, 664 61 Rajhrad
pracoviště: Evidence obyvatel, Odbor veřejné správy

Úřední hodiny MěÚ Rajhrad:
PONDĚLÍ  8 – 17.00 hod. / STŘEDA   8 – 17.00 hod.
v čase oběda střídavý provoz na pracovišti