Kontakty

Městský úřad Rajhrad
Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
IDDS: rrebbtj
EPO: ePodatelna@rajhrad.cz (pouze pro úřední podání se zaručeným elektronickým podpisem)
e-mail/tel.: viz kontakty odpovědných pracovníků níže

ÚSTŘEDNA:

tel: 547 426 811

Věra Šťastná
spisový pracovník, spojovatelka
mail: vera.stastna@rajhrad.cz

CZECH POINT:

tel: 547 426 816

Sabina Sklenářová – DOVOLENÁ
asistentka kontaktního místa veřejné správy
mail: sabina.sklenarova@rajhrad.cz

MATRIKA:

mail: matrika@rajhrad.cz

tel: 547 426 815
Jindřiška Florianová
matrikářka
mail: jindriska.florianova@rajhrad.cz

EVIDENCE OBYVATEL:

tel: 547 426 817
detašované pracoviště: Masarykova 544

Andrea Mlčáková
referentka státní správy a samosprávy, správce místních poplatků
mail: andrea.mlcakova@rajhrad.cz

STAVEBNÍ ODBOR
STAVEBNÍ ÚŘAD I. STUPNĚ:

Ing. Věra Šustová
referent stavebního řádu
tel: 547 426 819
mail: vera.sustova@rajhrad.cz

Ing. Andrea Chromá Ph.D.
vedoucí stavebního odboru
tel: 547 426 820
mail: andrea.chroma@rajhrad.cz

FINANČNÍ ODBOR:

Ing. Jana Kašpárková
účetní
tel: 547 426 814
mail: jana.kasparkova@rajhrad.cz

Ing. Alena Pehalová
vedoucí finančního odboru
tel: 513 034 765
mail: alena.pehalova@rajhrad.cz

SPRÁVA MAJETKU:

tel: 547 426 821
detašované pracoviště: Masarykova 544

Radovan Břenek
správce majetku a hřbitova
mail: radovan.brenek@rajhrad.cz

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ:

tel: 547 426 813
mail: mesto@rajhrad.cz

Markéta Pospíšilová
pracovník vztahů k veřejnosti
mob: 776 101 808
mail: marketa.pospisilova@rajhrad.cz

MÍSTOSTAROSTKA:

tel: 547 426 818
mail: mistostarostka@rajhrad.cz

Mgr. Magda Mlejnková
tel: 547 426 818
mob: 777 164 751
mail: magda.mlejnkova@rajhrad.cz

STAROSTA:

Mgr. František Ondráček
mob: 606 611 656
mail: frantisek.ondracek@rajhrad.cz