Vodné a stočné

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, Lesná, 638 00  Brno, IČ 49455842

___

Rok 2024 vodné, stočné (RM19/6b/2023):

cena vodného je 52,68 Kč/m3 bez DPH (t.j. 59 Kč Kč/m3 s 12% DPH)
cena stočného je 58,04 Kč/m3 bez DPH (t.j. 65 Kč/m s 12% DPH)

Rok 2023 vodné, stočné (RM03/9/1/2022):

cena vodného je 45,63 Kč/m3 bez DPH (t.j. 50,19 Kč Kč/m3 s 10% DPH)
cena stočného je 50,99 Kč/m3 bez DPH (t.j. 56,09 Kč/m s 10% DPH)

Rok 2022 vodné, stočné (RM45/4b/2021):

cena vodného je 41,39 Kč/m3 bez DPH (t.j. 45,53 Kč/m3 s 10% DPH)
cena stočného je 39,21 Kč/m3 bez DPH (t.j. 43,13 Kč/m s 10% DPH)

Rok 2021 vodné, stočné (RM31/16/2020):

cena vodného je 35,72 Kč/m3 bez DPH (t.j. 39,29 Kč/m3 s 10% DPH)
cena stočného je 32,98 Kč/m3 bez DPH (t.j. 36,28 Kč/m s 10% DPH)

Rok 2020 vodné, stočné:

cena vodného je 32,86 Kč/m3 bez DPH (t.j. 37,79 Kč/m3 s 15% DPH, od 1.5. změna daně 10%)
cena stočného je 29,16 Kč/m3 bez DPH (t.j. 33,53 Kč/m s 15% DPH, od 1.5. změna daně 10%)
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2020 zveřejněny na ÚD 26.4.2021.

Rok 2019 vodné, stočné:

cena vodného je 29,71 Kč/m3 bez DPH (t.j. 34,17 Kč/m3 s DPH)
cena stočného je 27,01 Kč/m3 bez DPH (t.j. 31,06 Kč/m s DPH)
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2019 zveřejněny na ÚD 29.4.2020.

Rok 2015, 2016, 2017, 2018 vodné, stočné:

cena vodného je 32,20 Kč/m3 vč. DPH (t.j. 28,00 Kč/m3 bez DPH)
cena stočného je 28,29Kč/m3 vč. DPH. (t.j. 24,60 Kč/m3 bez DPH)