Svoz odpadů

Místní poplatky za SVOZ ODPADU  jsou splatné k 31.3. daného roku
(případně 31.3. daného roku a 30.9. daného roku při rozložení do 2 stejných splátek)
V hotovosti lze místní poplatek uhradit od na pokladně Evidence obyvatel .
převodem na základě přiděleného VS nebo dle univerzálního návodu.

Harmonogram svozu odpadů pro rok 2022 navazuje na cyklus předchozího roku:

Z domácností:

svoz odpadu 2022_domácnosti

Sběrná místa:
svoz odpadu 2020_sběrná místa

TŘÍDÍME Z DOMÁCNOSTÍ: PAPÍRPLAST, BIO

Stále je možné se k třídění z domu přihlásit (trideni@rajhrad.cz).
Přihláška k systému třídění odpadu – trideni@rajhrad.cz:       (PDF) zde         (DOCX) zde

Nádoby 120l k třídění  PAPÍRPLAST
poskytuje Město Rajhrad registrovaným k třídění bezplatně.
Popelnice jsou již čipované pro Rajhrad, nelze použít v jiné obci.

Nádoby na BIO s odvětrávací mřížkou :
pořizuje si na vlastní náklady uživatel, MěÚ Rajhrad na žádost opatří čipem.

Svozová společnost KTS Ekologie s.r.o. nabízí možnost objednávky nádoby na BIO za zvýhodněnou cenu s dodávkou k domu, platba převodem. Kontakt: Mgr. Bc. Anna Kvanďúchová, tel. 603 113 263, e-mail: kvanduchova@kts-ekologie.cz

Od 1.6.2017 JSOU vyváženy pouze nádoby na odpad, které jsou opatřené RFIDčipem. Pro dočipování nových nádob se obraťte na
MěÚ Rajhrad – detašované pracoviště Evidence obyvatel, Masarykova 544
(tel: 547 426 817, mail: andrea.mlcakova@rajhrad.cz)

SBĚRNÝ DVŮR
SBĚRNÝ DVŮR PROVOZUJE SPOLEČNOST FCC ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.
PÁLENÍ KLESTÍ
RAJHRAD NEMÁ STANOVENÉ „PALNÉ DNY“ MÍSTNÍ VYHLÁŠKOU