Svoz odpadů

TŘÍDÍME Z DOMÁCNOSTÍ: PAPÍRPLAST, BIO

SVOZ ODPADU
KTS ekologie, spol. s r.o.
kontakt na reklamaci svozu: 800 888 944

– Volat na bezplatnou linku  800 888 944

– Formulář – problém se svozem na webových stránkách:
https://www.kts-ekologie.cz/mate-problemy-s-nasim-svozem-odpadu-vyplnte-prosim-tento-formular

– Formulář – problém se svozem QR kód:

Harmonogram svozu odpadů pro rok 2022 navazuje na cyklus předchozího roku:

Místní poplatky za SVOZ ODPADU  

jsou splatné k 31.3. daného roku
(případně 31.3. daného roku a 30.9. daného roku při rozložení do 2 stejných splátek)
V hotovosti lze místní poplatek uhradit od na pokladně Evidence obyvatel .
převodem na základě přiděleného VS nebo dle univerzálního návodu.

Popelnice

Od 1.6.2017 JSOU vyváženy pouze nádoby na odpad, které jsou opatřené RFIDčipem. Pro dočipování nových nádob se obraťte na
MěÚ Rajhrad – detašované pracoviště Evidence obyvatel, Masarykova 544
(tel: 547 426 817, mail: andrea.mlcakova@rajhrad.cz)

Nádoby 120l k třídění  PAPÍRPLAST
poskytuje Město Rajhrad registrovaným k třídění bezplatně.
Popelnice jsou již čipované pro Rajhrad, nelze použít v jiné obci.

Stále je možné se k třídění z domu přihlásit (trideni@rajhrad.cz).
Přihláška k systému třídění odpadu – trideni@rajhrad.cz:       (PDF) zde         (DOCX) zde

Nádoby na BIO s odvětrávací mřížkou :
pořizuje si na vlastní náklady uživatel, MěÚ Rajhrad na žádost opatří čipem.
Svozová společnost KTS Ekologie s.r.o. nabízí možnost objednávky nádoby na BIO za zvýhodněnou cenu s dodávkou k domu, platba převodem. Kontakt: Krisýna Mareková, tel.: 605 250 973, marekova@kts-ekologie.cz

SBĚRNÝ DVŮR
SBĚRNÝ DVŮR PROVOZUJE od 1.7.2022 SPOLEČNOST KTS ekologie, spol. s r.o.

PÁLENÍ KLESTÍ
RAJHRAD NEMÁ STANOVENÉ „PALNÉ DNY“ MÍSTNÍ VYHLÁŠKOU