Svoz odpadů

TŘÍDÍME Z DOMÁCNOSTÍ: PAPÍRPLAST, BIO

SVOZ ODPADU

KTS ekologie, spol. s r.o., www.kts-ekologie.cz

reklamace svozu

TELEFONICKY

na bezplatnou linku  800 888 944

Formulář – na webových stránkách:

https://www.kts-ekologie.cz/mate-problemy-s-nasim-svozem-odpadu-vyplnte-prosim-tento-formular

Formulář – QR kód:

Harmonogram svozu odpadů pro rok 2023:

z DOMÁCNOSTÍ:

celé město:

Místní poplatky za SVOZ ODPADU  

jsou splatné k 31.3. daného roku
(případně 31.3. daného roku a 30.9. daného roku při rozložení do 2 stejných splátek)
V hotovosti lze místní poplatek uhradit od února na pokladně Evidence obyvatel 
převodem na základě přiděleného VS nebo dle univerzálního návodu na rok 2022 / univerzálního návodu na rok 2023

POZOR! výše místního poplatku za 2023 odpadu vzroste o 200Kč

Popelnice

Od 1.6.2017 JSOU vyváženy pouze nádoby na odpad, které jsou opatřené RFIDčipem. Pro dočipování nových nádob se obraťte na
MěÚ Rajhrad – detašované pracoviště Evidence obyvatel, Masarykova 544
(tel: 547 426 817, mail: andrea.mlcakova@rajhrad.cz)

Nádoby 120l k třídění  PAPÍRPLAST
poskytuje Město Rajhrad registrovaným k třídění bezplatně.
Popelnice jsou již čipované pro Rajhrad, nelze použít v jiné obci.

Stále je možné se k třídění z domu přihlásit (trideni@rajhrad.cz).
Přihláška k systému třídění odpadu – trideni@rajhrad.cz:       (PDF) zde         (DOCX) zde

Nádoby na BIO s odvětrávací mřížkou :
pořizuje si na vlastní náklady uživatel, MěÚ Rajhrad na žádost opatří čipem.
Svozová společnost KTS Ekologie s.r.o. nabízí možnost objednávky nádoby na BIO za zvýhodněnou cenu s dodávkou k domu, platba převodem. Kontakt: Kristýna Mareková, tel.: 605 250 973, marekova@kts-ekologie.cz

SBĚRNÝ DVŮR
SBĚRNÝ DVŮR PROVOZUJE od 1.7.2022 SPOLEČNOST KTS ekologie, spol. s r.o.

PÁLENÍ KLESTÍ
RAJHRAD NEMÁ STANOVENÉ „PALNÉ DNY“ MÍSTNÍ VYHLÁŠKOU