Sběrný dvůr

Služeb sběrného dvora mohou pro ukládání domovního odpadu využívat občané Rajhradu, kteří mají uhrazený roční poplatek za komunální odpad.
Živnostenský odpad není začleněn do obecního systému nakládání s odpady.

Adresa:
Rajhrad, Tovární 160

Odpovědný vedoucí:
KTS – p. Tomáš Urban
tel.: 731.406.146

Provozovatel:
KTS EKOLOGIE s.r.o.

Obsluha sběrného dvora:
tel.: 777.415.515

Otevírací doba:
Pondělí:   8-12 hod.                 Úterý:     16-19 hod.
Středa:     8-12 hod.                Čtvrtek:  16-19 hod.
Sobota:    8-11 hod.                 Pátek:     16-19 hod.

Ve státní svátky je sběrný dvůr uzavřen.

Státní svátky ČR:
1. ledna / velikonoce / 1. května / 8. května / 5. července / 6. července / 28. září / 28. října / 17. listopadu / 24.-26. prosince

Dočasné úpravy provozní doby publikujeme vždy v sekci ŽIVOT U NÁS/OZNÁMENÍ


INFOLINKA: +420 800 888 944 | ww.kts-ekologie.cz
KONTAKT PO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY: +420 732 994 008

Sběrný dvůr provozuje od 1.7.2022 společnost KTS EKOLOGIE s.r.o.
Povolení provozu zařízení pro „Sběrné středisko odpadů Rajhrad“ Sp.Zn.: S – JMK 104570/2022 OŽP/Vid
dle provozního řádu: SD Rajhrad – provozní řád KTS 2022

V Rajhradě třídíme od roku 2017 základní odpad z domu.
Z domu sváží společnost KTS popelnice na plast, papír, směs a bio. Ostatní komodity lze třídit do kontejnerů na sběrných hnízdech nebo ve sběrném dvoře.

  • PLAST / KOVY / NÁPOJOVÉ KARONY – z domu / sběrná hnízda / sběrný dvůr
  • PAPÍR – z domu / sběrná hnízda / sběrný dvůr
  • BIO – z domu / sběrná hnízda / velkoobjemový kontejner u sběrného dvora
  • SMĚS – z domu / sběrný dvůr
  • SKLO – sběrná hnízda / sběrný dvůr
  • OLEJ – sběrný dvůr
  • TEXTIL – sběrný dvůr
  • ostatní – sběrný dvůr