Přestupky

Město Rajhrad má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu pro agendu přestupků s městem Židlochovice.

Město Židlochovice, odbor vnitřní správy, projednává a rozhoduje zejména přestupky proti občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku, proti pořádku  v územní samosprávě a pořádku ve státní správě. Dále projednává a rozhoduje přestupky podle zákona o  ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona o obecní policii, zákona o pohřebnictví, zákona o právu shromažďovacím, zákona o obcích, autorského zákona, podle zákona o střetu zájmů, zákona o zbraních a střelivu, školského zákona a další přestupky, které nejsou v kompetenci jiných odborů.

V případě, že máte se sousedem jiný spor, můžete se na níže uvedeném kontaktu dotázat, jak v určitém případě správně postupovat.

Více:
MěÚ Židlochovice, Odbor vnitřní správy

https://www.zidlochovice.cz/cs/mesto-zidlochovice/mestsky-urad/jak-si-vyridit-formulare/odbor-vnitrni-spravy/prestupky-mimo-v-doprave.html

Kontaktní osoba:

Bc. Denisa Slavíková
e-mail: denisa.slavikova@zidlochovice.cz
tel.: 547 428 740