Povinně zveřejňované

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

2024

2023

2022

Výroční zprávy města Rajhrad dle zákona č. 106/1999 Sb.

2023

2022

2021

Povinně zveřejňované informace o MěÚ Rajhrad dle SvInf

Informace dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

 • 1. Název
  • Město Rajhrad, IČ: 00282456
 • 2. Důvod a způsob založení
  • Město Rajhrad je samostatný právní subjekt, územně samosprávný celek zřízený za účelem všeobecné činnosti veřejné správy. Město Rajhrad je řízeno starostou, místostarostou, radou města a zastupitelstvem města s 15 členy zvolenými podle zákona č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí.
  • Městský úřad Rajhrad vykonává úkoly přenesené a samostatné působnosti obce, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura (viz ORGANOGRAM)
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 RAJHRAD
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • MěÚ Rajhrad, Masarykova 32 – odbor veřejné správy, stavební odbor, finanční odbor, samospráva
   • MěÚ Rajhrad, Masarykova 544 – odloučené pracoviště (evidence obyvatel, správa majetku)
  • 4.3 Úřední hodiny
   • pracoviště MěÚ Rajhrad: pondělí, středa – 8:00 – 17:00 hod.
   • pracoviště podatelna: PO/ST 7.30-17hod., ÚT/ČT 7.30-15hod., PÁ 7.30 – 13 hod.
   • samospráva: v pracovní dny po předchozí tel. domluvě 8-17 hod.
  • 4.4 Telefonní čísla
  • 4.5 Adresa internetových stránek
  • 4.6 Adresa e-podatelny
   • Městský úřad Rajhrad, pracoviště podatelna, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
  • 4.8 Datová schránka
   • rrebbtj
  • 5. Případné platby lze poukázat:
   • Komerční banka – číslo účtu: 3623641/0100
  • 6. IČO 
   • 00282456
  • 7. DIČ
   • CZ00282456
  • 8. Dokumenty
  • 9.  Žádosti o informace 
   Písemné žádosti o informace lze adresovat na MěÚ Rajhrad prostřednictvím pracoviště Podatelna.
  • 10. Příjem podání a podnětů
   Písemné žádosti o informace lze adresovat na MěÚ Rajhrad prostřednictvím pracoviště Podatelna, osobně v úředních hodinách MěÚ Rajhrad.
  • 11. Předpisy

Formuláře
návody pro řešení životních situací
Město Rajhrad 1-17