Pálení klestí

Město Rajhrad nemá místní vyhláškou stanoveny palné dny.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

  • pálení klestí – tel: 950 640 400, e-formulář:  paleni.izcr.cz
  • Pálení suchého rostlinného materiálu s vědomím HZS JMK
    a dodržovat základní bezpečnostní pravidla  (více na  http://www.firebrno.cz)

Podle ustanovení § 3, odst. 5, zákona č. 86 /2002 Sb. o ovzduší v platném znění, lze spalovat v otevřených ohništích, krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních pouze dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem. Uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.

Ať už vás tedy obtěžuje kouřem soused nebo máte podezření, že stanovené emisní limity nedodržuje nedaleká továrna, můžete se bránit:

  • nahlášením situace k prověření, příp. okamžitému zásahu: POLICIE České republiky,  OOP Rajhrad
  • nebo podnětem ke kontrole na orgán oprávněný kontrolovat dodržování povinností provozovatelů stacionárních zdrojů znečištění:
    – v případě nepodnikajících fyzických osob příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností – MěÚ Židlochovice, Odbor životního prostředí
    – v případě právnických osob a podnikajících fyzických osob Česká inspekce životního prostředí – ČIŽP, OI-Brno

Rubriky: Nezařazené