Místní poplatky

Místní poplatky lze uhradit hotově u odpovědné osoby nebo převodem na BÚ – pod přiděleným VS:

Informace k platbě místních poplatků na rok 2024 – ZDE

Poplatek za svoz odpadu

splatnost do 31.3. (případně 30.9. při rozdělení do 2 stejných splátek)
K vyřízení: Andrea Mlčáková – tel. 547.426.817 – detašované pracoviště MěÚ, Masarykova 544

2023, 2024:
– od 1.1.2023 je účinná nová OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
– sazba poplatku: 790,- Kč
– osvobození od poplatku: ZTP/P
– úleva 100Kč: senioři 70+, děti 0-3, osoby zapojené do třídění odpadu
– platba převodem KB č.ú. 3623641/0100 VS:1340+ číslo domu/ např. dům č.p. 32-1340000032

Poplatek ze psa

– splatnost do 31.3.
K vyřízení: Andrea Mlčáková –  tel. 547.426.817 – detašované pracoviště MěÚ, Masarykova 544
– platba převodem KB č.ú. 3623641/0100    VS:1341+ číslo domu/ např. dům č.p. 32-1341000032
– viz OZV Č. 1/2020   – o místním poplatku ze psů (účinná od 4.4.2020)

Poplatek z pobytu

K vyřízení: Andrea Mlčáková –  tel. 547.426.817 – detašované pracoviště MěÚ, Masarykova 544
– viz OZV Č. 1/2021 – o místním poplatku z pobytu (účinná od1.4.2021)

Poplatek za užívání veřejného prostranství

K vyřízení: Markéta Pospíšilová – tel. 547.426.813 – budova MěÚ I. patro, Masarykova 32
– viz OZV Č. 3/2012 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (účinná od 1.1.2013)

Poplatek ze vstupného

K vyřízení: Markéta Pospíšilová – tel. 547.426.813 – budova MěÚ I. patro, Masarykova 32
– viz OZV Č. 4/2012 – o místním poplatku ze vstupného (účinná od 1.1.2013)