Inzerce

JAK INZEROVAT

Inzerci přijímá Město Rajhrad výhradně elektronicky e-mailem: mesto@rajhrad.cz
Zveřejňujeme sdělení v dodané podobě, textové ani grafické úpravy neprovádíme.
Za obsah zveřejněného sdělení odpovídá inzerent.
Úhrada přijaté inzerce se provádí bezhotovostně na základě předpisu k platbě, daňový doklad zasíláme následně elektronicky.

SAZBY a podmínky služeb INZERCE

www.inzerce.rajhrad.cz

Na inzertním portále webu města jsou publikovány všechny přijaté komerční příspěvky.
Příspěvky jsou řazeny do rubrik dle zadání inzerenta, grafické úpravy neprovádáme.
Inzerci svěšujeme do archivu inzerce pouze na přání inzerenta.

PODOBA ZADÁNÍ:
TEXT max. 5 řádků,
ostatní informace přílohou ve formátu *.doc;*.pdf
obrazová příloha ve formátu: *.jpg/*.png
identifikace a kontaktní údaje inzerenta podmínkou

CENA:
0Kč při objednání jiného způsobu inzerce
50 Kč / 1 příspěvek v dodané podobě

K vyřízení: Sabina Sklenářová – tel. 547.426.816 – budova MěÚ přízemí

místní rozhlas

Rozhlasem zveřejňujeme anonci na inzertní příspěvek publikovaný na inzertním portále webu města.
Pravidelné týdenní hlášení v ÚTERÝ (příp. ČTVRTEK) v cca. 17 hod.
Do hlášení zařazujeme příspěvky aktuální v daném týdnu.
Volná místa rozhlasem nezveřejňujeme.

CENA:
50Kč / příspěvek v souhrnném týdenním hlášení
100Kč / mimořádné inzertní hlášení

K vyřízení: Sabina Sklenářová – tel. 547.426.816 – budova MěÚ přízemí

vývěska na budově radnice

CENA:
90 Kč/ks/měsíc (do max. vel. A4)

K vyřízení: Sabina Sklenářová – tel. 547.426.816 – budova MěÚ přízemí

vývěska na hřbitově

Na hřbitovná vývěsce zveřejňujeme výhradně tematickou nabídku služeb, opatřenou úplnou obchodní adresou + IČ!
Pouze do velikosti A4. Služba není zpoplatněna.
Inzerci v tištěné podobě lze vhodit do schránky na hl. budově MěÚ.

K vyřízení: Radovan Břenek – tel. 547.426.821 – detašované pracoviště Masarykova 544

V Rajhradském zpravodaji

od r. 2017 není vymezený prostor pro inzerci.