Inzerce

JAK INZEROVAT

Inzerci přijímá Město Rajhrad výhradně elektronicky.
Zveřejňujeme sdělení v dodané podobě, textové ani grafické úpravy neprovádíme.
Za obsah zveřejněného sdělení odpovídá inzerent.
Úhrada přijaté inzerce se provádí bezhotovostně na základě předpisu k platbě, daňový doklad zasíláme následně elektronicky.

SAZBY a podmínky služeb INZERCE

www.inzerce.rajhrad.cz

Na inzertním portále webu města jsou publikovány všechny přijaté komerční příspěvky.
Podmínkou inzerce jsou úplné identifikační údaje inzerenta (název společnosti a IČ).
Příspěvky jsou řazeny do rubrik dle zadání inzerenta, grafické úpravy neprovádáme.
Inzerci svěšujeme do archivu inzerce pouze na přání inzerenta.

PODOBA ZADÁNÍ:
TEXT max. 5 řádků,
ostatní informace přílohou ve formátu *.doc;*.pdf
obrazová příloha ve formátu: *.jpg/*.png
identifikace a kontaktní údaje inzerenta podmínkou

CENA:
0Kč při objednání jiného způsobu inzerce
50 Kč / 1 příspěvek v dodané podobě

K vyřízení: Sabina Sklenářová – tel. 547.426.816 – budova MěÚ přízemí

místní rozhlas

Rozhlasem zveřejňujeme anonci na inzertní příspěvek publikovaný na inzertním portále webu města.
Pravidelné týdenní hlášení v ÚTERÝ (příp. ČTVRTEK) v cca. 17 hod.
Do hlášení zařazujeme příspěvky aktuální v daném týdnu.
Volná místa rozhlasem zpravidla nezveřejňujeme.
Přehled příspěvků zařazených do souhrnného hlášení publikujeme v tištěné podobě na vývěsce, v el. podobě na webu města v sekci ROZHLASEM, na FB města, v infokiosku na budově radnice a prostřednictvím aplikace MUNIPOLIS.

CENA:
50Kč / příspěvek v souhrnném týdenním hlášení

K vyřízení: Sabina Sklenářová – tel. 547.426.816 – budova MěÚ přízemí

vývěska na budově radnice

CENA:
90 Kč/ks/měsíc (do max. vel. A4)

K vyřízení: Sabina Sklenářová – tel. 547.426.816 – budova MěÚ přízemí

vývěska na hřbitově

Na hřbitovná vývěsce zveřejňujeme výhradně tematickou nabídku služeb, opatřenou úplnou obchodní adresou + IČ!
Pouze do velikosti A4. Služba není zpoplatněna.
Inzerci v tištěné podobě lze vhodit do schránky na hl. budově MěÚ.

K vyřízení: Radovan Břenek – tel. 547.426.821 – detašované pracoviště Masarykova 544

V Rajhradském zpravodaji

od r. 2017 není vymezený prostor pro inzerci.