Hřbitov

OTEVÍRACÍ DOBA (celoroční): 

Po – Pá 7:00 – 20:00 hod.

So – Ne 8:00 – 20:00 hod.

Svátky 8:00 – 20:00 hod.

ŘÁD POHŘEBIŠTĚ

platný řád pohřebiště  upravuje: provoz hřbitova, rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti,  tlecí dobu pro lidské ostatky ukládané do hrobů, povinnosti návštěvníků pohřebiště, povinnosti provozovatele, povinnosti nájemce hrobového místa, provozní dobu pohřebiště

Správu hřbitova vykonává MěÚ Rajhrad
K vyřízení: Radovan Břenek – tel.: 547 426 821, detašované pracoviště Masarykova 544

INZERTNÍ VÝVĚSKA NA HŘBITOVĚ

Na inzertní vývěsce, umístěné na hřbitově zveřejňujeme bezplatně
výhradně tematickou nabídku služeb, opatřenou úplnou obchodní adresou + IČO.
– dodanou inzerci neupravujeme, lze zveřejnit do velikosti A5
– inzerci lze doručit na MěÚ Rajhrad k vyvěšení elektronicky, poštou, osobně, do schránky na budově MěÚ č.p. 32