Informace dle Informačního zákona

  • dle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • podání žádosti prostřednictvím pracoviště PODATELNA
  • vyřizuje pracoviště SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ:

Markéta Pospíšilová
tel: 547 426 813
mail: marketa.pospisilova@rajhrad.cz
osobně: hlavní budova MěÚ Rajhrad, Masarykova 32 – 1. patro