Zvláštní příjemce důchodu

Zřízení funkce zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění by nemělo být chápáno jako trvalé řešení, jeho charakter je dočasný. Jde o okamžité řešení v situacích, kdy dochází k objektivní nebo subjektivní indispozici samotného poživatele dávky důchodového pojištění.

Městský úřad Rajhrad, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním.

Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do jednoho měsíce.

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný prostřednictvím písemné žádosti. Nemůže-li ze zdravotních důvodů tuto žádost podat, může žádost uplatnit osoba, která hodlá být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného s potvrzení lékaře, že oprávněný není schopen podat vlastní vyjádření.
Podmínkou je místní příslušnost oprávněného příjemce důchodu (trvalý pobyt ve městě Rajhrad).