Czechpoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

http://www.czechpoint.cz/web/

Czech POINT

VÝPISY:

 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Katastr nemovitostí
 • Obchodní rejstřík
 • Rejstřík trestů
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Živnostenský rejstřík

 AGENDY ISDS ( INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK)  :

 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Žádosti o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádosti, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • Žádosti, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

 KONVERZE DOKUMENTŮ:

 • Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

K vyřízení:

PODATELNA – sabina.sklenarova@rajhrad.cz – tel. 547.426.816 – hl. budova MěÚ Rajhrad, přízemí
MATRIKA – jindriska.florianova@rajhrad.cz – tel. 547.426.815 – hl. budova MěÚ Rajhrad, přízemí
EVIDENCE OBYVATEL – andrea.mlcakova@rajhrad.cz – tel: 547 426 817 – odloučené pracoviště Masarykova 544

Úřední doba:
PONDĚLÍ 8 – 17 hod.
STŘEDA  8 – 17 hod.

v čase oběda 11.30 – 13.00 hod.  je provoz jednotlivých pracovišť střídavě omezen

v neúřední dny lze vyřídit Vaši záležitost po předchozí domluvě