Výbory a komise

Finanční výbor

předseda výboru: Ing. Vladimír OHLÍDAL
členové výboru: Petr Soudek, Ing. David Kromus, MSc, MBA,

Kontrolní výbor

předseda výboru: Jiří Minařík
členové výboru: Mgr. Tomáš Smutný, Ing. Libuše Hochmanová

VÝBORY 2018 – 2022 byly zřízeny usnesením Zastupitelstva města Rajhradu na ustavujícím zasedání, dne 31.10.2018.
kontakt: mesto@rajhrad.cz

KOMISE PRO VÝSTAVBU A ROZVOJ MĚSTA

předseda komise: Ing. Arch. David Zaplatil
členové komise:
Ing. Václav Böhm, MUDr. Oldřich Ondráček, Mgr. Petr Maršálek, Jiří Minařík

KOMISE ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

předseda komise: Radomír Holan
členové komise:
PhDr. Dagmar Malotová, Ing. Tomáš Bábor, Mgr. Miroslav Hurta, Josef Mátl

KOMISE OBČANSKO SOCIÁLNÍ

předseda komise: Ing. Pavlínu Sedlákovou
členové komise:
Jarmila Smutná, Eva Bunďálková, Markéta Pospíšilová, Iveta Trávníčková

KOMISE PRO VEŘEJNÝ POŘÁDEK A DOPRAVU

předseda komise: Milan Vojta
členové komise:
Mgr. Petr Cimbalník, Josef Krchňák

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZELEŇ

předseda komise: Ivan Zálešák
členové komise:
Jaroslav Sedláček, Jaromír Starý, Martin Šťastný

KOMISE byly ustanoveny na 1. schůzi Rady města Rajhradu dne 19.11.2018.
kontakt: mesto@rajhrad.cz