Výbory a komise

Finanční výbor

VÝBORY 2022 – 2026 byly zřízeny usnesením Zastupitelstva města Rajhradu na ustavujícím zasedání, dne 19.10.2022.
kontakt: mesto@rajhrad.cz

předseda výboru: Ing. Vladimír OHLÍDAL
členové výboru: ing. Pavel Žampach, Zdeněk Rožnovský

Kontrolní výbor

předseda výboru: Jiří Minařík
členové výboru: Mgr. Tomáš Smutný, Petr Soudek

———————————-

Komise vykonávají svou činnost poradního orgánu rady města.

KOMISE PRO VÝSTAVBU A ROZVOJ MĚSTA

předseda komise: Ing. Arch. David Zaplatil
členové komise:
Ing. Václav Böhm, MUDr. Oldřich Ondráček, Mgr. Petr Maršálek, Jiří Minařík

KOMISE ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

předseda komise: Mgr. Eliška Walterová
členové komise:
Radomír Holan, PhDr. Dagmar Malotová, Ing. Tomáš Bábor, Josef Mátl

KOMISE OBČANSKO-SOCIÁLNÍ

předseda komise: Iveta Trávníčková, DiS.
členové komise:
Marie Maroušová, Alice Troubilová, Sabina Sklenářová, Karel Kramář

KOMISE PRO VEŘEJNÝ POŘÁDEK A DOPRAVU

předseda komise: Milan Vojta
členové komise:
Mgr. Petr Cimbalník, Josef Krchňák

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZELEŇ

předseda komise: Ivan Zálešák
členové komise:
Martin Šťastný, Monika Minaříková

KOMISE byly ustanoveny na 2. schůzi Rady města Rajhradu dne 14.11.2022
kontakt: mesto@rajhrad.cz