Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva – obecní policie

Veřejnoprávní smlouva
o výkonu úkolů obecní policie

 • Znění veřejnoprávní smlouvy zde , dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 15.11.2023 zde
 • Na základě této smlouvy vykonává úkoly dle ustanovení 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo zvláštního zákona na území Města Rajhradu Městská policie Židlochovice

Veřejnoprávní smlouva – OSPOD

Veřejnoprávní smlouva
o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.

 • Znění veřejnoprávní smlouvy zde
 • Na základě této smlouvy je místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod města Rajhrad Městský úřad Židlochovice

Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků

Veřejnoprávní smlouva
o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1. zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích a zvláštních zákonů, obsahujících skutkové podstaty přestupků, k jejichž řešení jsou příslušné orgány obcí

 • Znění veřejnoprávní smlouvy účinné od 1.1.2019 zde
  Souhlas KrÚ JMK k uzavřením smlouvy č.j. JMK 147290/2018 ke Sp.Zn. JMK 138162/2018 OKP ze dne 17.10.2018.
  Výpověď VPS k 29.2.2024 dle ZMVII/10/2023
 • Znění veřejnoprávní smlouvy účinné od 10.3.2024 zde
  Souhlas KrÚ JMK s uzavřením smlouvy č.j. JMK 29396/2024 ke Sp.Zn. S-JMK 18809/2024 OKP ze dne 22.2.2024.
 • Na základě účinné smlouvy jsou místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod města Rajhrad orgány MĚSTA ŽIDLOCHOVICE

Veřejnoprávní smlouva – provozování veřejného pohřebiště

Veřejnoprávní smlouva
o zajištění provozování veřejného pohřebiště

 • Znění veřejnoprávní smlouvy zde
 • Provoz veřejného pohřebiště je upraven řádem veřejného pohřebiště v Rajhradu, který je vydán obecně závaznou vyhláškou č. 1/2002, která je součástí veřejnoprávní smlouvy.
 • Na základě této smlouvy se Město Rajhrad zavazuje zajistit provozování veřejného pohřebiště pro obce Holasice, Otmarov, Popovice, Rajhradice a Rebešovice

více informací o hřbitově v sekci HŘBITOV