OZV a nařízení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

OZV č. 1/2002
kterou se vydává ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ v Rajhradu

OZV č. 4/2005
kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD města Rajhrad, mapa HYDRANTŮ

OZV č. 3/2012
o místním poplatku za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
(vyvěšeno: 20.12.2012, sňato: 7.1.2013)

OZV č. 4/2012
o místním poplatku ZE VSTUPNÉHO
(vyvěšeno: 20.12.2012, sňato: 7.1.2013)

OZV č. 1/2013
o pravidlech pro POHYB PSŮ na veřejných prostranstvích města Rajhrad
(vyvěšeno: 13.6.2013, sňato: 1.7.2013)

Nařízení města Rajhrad č. 1/2015
kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
(vyvěšeno: 9.6.2015, sňato: 26.6.2015)

OZV č. 1/2017
o stanovení SYSTÉMU shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rajhrad
(vyvěšeno:31.102017, sňato: 20.11.2017) účinná od 1.1.2018

OZV č. 3/2017
o regulaci provozování HAZARDNÍCH HER na území města Rajhrad
(vyvěšeno: 31.10.2017, sňato: 20.11.2017) účinná od 1.1.2018

OZV č. 1/2020 
o místním poplatku ZE PSŮ
(vyvěšeno: 20.3.2020, svěšeno: 6.4.2020) účinná od 4.4.2020

OZV č. 1/2021
o místním poplatku Z POBYTU
(vyvěšeno 16.3.2021) účinná od 1.4.2021

OZV č. 1/2022
o místním poplatku ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

(publikováno v SPP 15.12.2022) účinná od 1.1.2023