Záměry města Rajhrad

ZÁMĚR – PRONAJMOUT NEBYTOVÉ PROSTORY (restaurace Na kině)

Město Rajhrad zveřejňuje ZÁMĚR pronajmout nebytové prostory (restaurace Na kině) o výměře 627,77 m2 v budově č. p. Masarykova 459 v Rajhradě.


ZÁMĚR – PRONAJMOUT POZEMEK P. Č. 1592

Město Rajhrad zveřejňuje ZÁMĚR pronajmout pozemek p. č. 1592 o výměře 1325 m2


Rajhrad - Záměr poskytnout k užívání nemovitosti pro účely provozování sběrného dvora města Rajhrad


Město Rajhrad - záměr pronájmu pozemku p. č. 543

Město Rajhrad zveřejňuje
ZÁMĚR
pronajmout pozemek p. č. 543 o výměře 124 m2

Vyvěšeno: 28.2.2020
Svěšeno:   18.3.2020
Rubriky: Úřední deska – archiv, Záměry města Rajhrad


Záměr – pronajmout pozemek p. č. 1673/8,1673/9,1673/10

Město Rajhrad zveřejňuje Záměr

pronajmout pozemeky p.č.1673/8,1673/9,1673/10 o celkové výměře 5.163 m2

Vyvěšeno: 1.7.2019

Svěšeno: 22.7.2019