Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky jsou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

 1. Obnova významných vegetačních prvků města Rajhrad, 1. a 2. část (vyvěšeno: 12.11.2012)
 2. Protipovodňová opatření pro město Rajhrad (vyvěšeno: 13.11.2012)
 3. Revitalizace zeleně v Opatovicích – Mikroregion Rajhradsko (vyvěšeno: 19.2.2013)
 4. Stavební úpravy chodníku v ul. Masarykova 2.etapa (vyvěšeno: 25.3.2013)
 5. Rekonstrukce chodníku v ul. Jiráskova Rajhrad (vyvěšeno: 20.5.2013)
 6. Oprava Krytu místní komunikace ulice Šafaříkova (vyvěšeno: 21.5.2013)
 7. Rekonstrukce stávajícího krytu účelové komunikace v ul. Palackého (vyvěšeno: 10.6.2013)
 8. Dodávka interaktivní a výpočetní techniky, nábytku a rýsovacích pomůcek pro ZŠ T.G. Masaryka Rajhrad (vyvěšeno: 13.2.2014)
 9. Stavební úpravy chodníku na ulici Masarykova (3.etapa) (vyvěšeno: 28.4.2014)
 10. Stavební úpravy chodníku na ulici Tovární (vyvěšeno: 28.4.2014)
 11. Nakládání s bioodpady ve městě Rajhrad (vyvěšeno: 22.5.2014)
 12. Snížení energetické náročnosti objektu Školního klubu v Rajhradu (vyvěšeno: 2.10.2014)
 13. Novostavba modulární MŠ v Rajhradě (vyvěšeno: 26.1.2015)
 14. Navýšení kapacity kuchyně v MŠ Husova, Rajhrad (vyvěšeno: 21.5.2015) – Zrušeno
 15. Navýšení kapacity kuchyně v MŠ Husova, Rajhrad (vyvěšeno: 8.6.2015)
 16. Zateplení Základní školy T.G.M. Rajhrad (vyvěšeno: 1.7.2015)
 17. Přístavba jídelny Základní školy Masarykova 96, Rajhrad (vyvěšeno: 22.7.2015)
 18. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky – Územní plán Rajhrad (vyvěšeno: 14.11.2015)
 19. Chodníky na ul. Úvoz a Městečko (vyvěšeno: 18.5.2016)
 20. Rajhrad, ul. Odbojářů a Husova, parkování a místo pro přecházení (vyvěšeno: 31.5.2016)
 21. Intenzifikace systému odděleného shromažďování odpadů Rajhrad (vyvěšeno: 23.6.2016)
 22. Rajhrad, ul. Jiráskova – prodloužení vodovodu (vyvěšeno: 26.8.2016)
 23. Chodníky na ul. Havlíčkova, Jiráskova, Ostrůvek a Masarykova (vyvěšeno: 19.5.2017)
 24. Zateplení objektu MŠ Husova 509, Rajhrad – blok B (vyvěšeno: 9.6.2017)
 25. Zateplení objektu MŠ Husova 509, Rajhrad – blok A (vyvěšeno: 17.5.2018)
 26. Chodníky na ul. Bezručova a Štefánikova (vyvěšeno: 18.6.2018)
 27. VO Rajhrad, ulice Masarykova, lokalita Lahůdková (vyvěšeno: 9.8.2018)
 28. Stavební úpravy chodníků na ulicích Syrovická a Palackého (vyvěšeno: 29.5.2019)
 29. Sportovní hala při ZŠ Rajhrad (vyvěšeno: 31.5.2019)
 30. Stavební úpravy chodníků na ul. Městečko, Vrázova, Havlíčkova, Husova (vyvěšeno: 27.5.2020)
 31. Stavební úpravy chodníků v ul. Komenského, Zeleného, Palackého (vyvěšeno: 27.5.2022)
 32. Stavební úpravy chodníků v ul. Jiráskova, Havlíčkova, Městečko (vyvěšeno: 24.5.2023)
 33. Stavební úpravy chodníků na ul. Odbojářů, Nerudova, Syrovická, Šafaříkova (vyvěšeno: 10.5.2024)