Dotace 2024

Dotace 2023
  • Žádost o poskytnutí individuální dotace 2024 – formulář (DOC, PDF)
  • Informace o poskytování individuálních dotací 2024 – informace zde
  • Vyúčtování dotace 2024 – formulář (DOC, PDF)