Záměry města Rajhrad

Rajhrad - Záměr poskytnout k užívání nemovitosti pro účely provozování sběrného dvora města Rajhrad


Město Rajhrad - záměr pronájmu pozemku p. č. 543

Město Rajhrad zveřejňuje
ZÁMĚR
pronajmout pozemek p. č. 543 o výměře 124 m2

Vyvěšeno: 28.2.2020
Svěšeno:   18.3.2020
Rubriky: Úřední deska – archiv, Záměry města Rajhrad


Záměr – pronajmout pozemek p. č. 1673/8,1673/9,1673/10

Město Rajhrad zveřejňuje Záměr

pronajmout pozemeky p.č.1673/8,1673/9,1673/10 o celkové výměře 5.163 m2

Vyvěšeno: 1.7.2019

Svěšeno: 22.7.2019