Úřední deska

Město RAJHRAD - ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor NA KINĚ

Záměr II. pronajmout prostory bývalé restaurace Na Kině v budově Masarykova 459, Rajhrad o výměře 627,77 m2


MZE, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - VV OOP Č.J. MZE-59640/2022-16212

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů zveřejňuje VV OOP, kterým od 1. 1. 2023 mění OOP vydané MZE pod Č.J. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 ve znění OOP č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021


Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 2022 - Vodácký klub "Klub vodáků Rajhrad, pobočný spolek SVoČR"

Vodácký klub „Klub vodáků Rajhrad, pobočný spolek SVoČR“dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 2022 zde


Smlouva o zajištění financování sociálních služeb 2022

ORP Židlochovice


Závěrečný účet města Rajhrad 2021


bool(false)