Úřední deska

DSO KTS EKOLOGIE - OZNÁMENÍ o ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ

Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE zveřejňuje Oznámení o zveřejnění dokumentů ze dne 15.12.2022


MVČR - Sbírka právních předpisů - OZV 1/2022 Město Rajhrad

Oznámení o vyhlášení právního předpisu (1116481551) OZV o místním poplatku za odpady, účinné od 1.1.2023


Město RAJHRAD - ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor NA KINĚ

Záměr pronajmout prostory bývalé restaurace Na Kině v budově Masarykova 459, Rajhrad o výměře 627,77 m2


MZE, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - VV OOP Č.J. MZE-59640/2022-16212

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů zveřejňuje VV OOP, kterým od 1. 1. 2023 mění OOP vydané MZE pod Č.J. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 ve znění OOP č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021


Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 2022 - Vodácký klub "Klub vodáků Rajhrad, pobočný spolek SVoČR"

Vodácký klub „Klub vodáků Rajhrad, pobočný spolek SVoČR“dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 2022 zde