Úřední deska

Oznámení o obnově katastrálního operátu v k.ú. Rajhradice a navazujících částech území Opatovice a Rajhrad

Město Rajhrad v souladu s ust. § 38 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ( katastrální zákon) a na základě oznámení Státního pozemkového úřadu Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Brno, č.j. SPU 132559/2022/Lně ze dne 19.04.2022
vyhlašuje, že v k. ú. Rajhradice a navazujících částech k.ú. Opatovice a Rajhrad byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.


Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - RAFK, z. s.

RAFK, z. s.smlouva o poskytnutí dotace 2022 zde


Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - Benediktinské opatství Rajhrad

Benediktinské opatství Rajhradsmlouva o poskytnutí dotace 2022 zde


Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - Česká provincie Kongregace sester Těšitelek BSJ

Česká provincie Kongregace sester Těšitelek BSJsmlouva o poskytnutí dotace 2022 zde


Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - Myslivecký spolek Rajhrad, Popovice, Holasice, z. s.

Myslivecký spolek Rajhrad, Popovice, Holasice, z. s.smlouva o poskytnutí dotace 2022 zde