Úřední deska

MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Č.J.: MZi- OZPSU/5853/2022-17


Volby 2022 - výsledky voleb do zastupitelstva města Rajhrad


ÚZSVM – SEZNAM NEDOSTATEČNĚ URČITĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASTRU NEMOVITOSTÍ DLE §64-65 ZÁK. Č. 256/2013SB.


Smlouva o zajištění financování sociálních služeb 2022


Závěrečný účet města Rajhrad 2021