Úřední deska

DSO Mikroregion Rajhradsko - návrh rozpočtu pro rok 2023


KrÚ JMK - Osvědčení ke konání veřejné sbírky - č.j. JMK 31312/2023

veřejná sbírka Města Rajhrad PRO VERUNKU: transparentní účet KB a.s. č.ú. 123-8769330267/0100


ÚZSVM – SEZNAM NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2023


Rajhrad - Návrh - Rozpočet Města Rajhrad na rok 2023

Návrh – Rozpočet Města Rajhrad na rok 2023 zde


Střednědobý výhled rozpočtu Města Rajhrad na roky 2024 - 2025

Střednědobý výhled rozpočtu Města Rajhrad na roky 2024 – 2025 zde