Úřední deska

MĚÚ ŽIDLOCHOVICE, VV - OOP Č.J. MZI-OD/12580/2024-2KR

MěÚ Židlochovice Odbor dopravy zveřejňuje Veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a účelových komunikacích v působnosti ORP Židlochovice v rámci akce ,,III/42510OK Syrovice -SobotoviceRAJHRAD - pozvánka na zasedání zastupitelstva X.

MěÚ RAJHRAD, zasedací místnost 1. patro / 18 hod. / 24.6.2024KRÚ JMK - VV - OZNÁMENÍ NÁVRHU AKTUALIZACE Č.4 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (DÁLE TAKÉ ,,A4 ZÚR JMK") A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU A4 ZÚR JMK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování zveřejňuje Veřejnou vyhlášku Č.J.: JMK 82922/2024 – Oznámení návrhu Aktualizace Č.4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také ,,A4 ZÚR JMK“) a Vyhodnocení vlivů návrhu A4 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.MĚÚ ŽIDLOCHOVICE, VV - OOP Č.J. MZI-OD/12381/2024-2KR

Oznámení Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích Odbojářů a Bezručova ve Městě Rajhrad – doplnění místní úpravyMĚÚ ŽIDLOCHOVICE, OŽP a SÚ - VV K DORUČENÍ NÁVRHU A OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ V ŘÍZENÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RAJHRAD Č.J. MZI-OZPSU/3369/2023-35bool(false)