Úřední deska

MĚÚ ŽIDLOCHOVICE, OD - VV OOP Č.J. MZI-OD/10126/2024-2KR

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/41617 a přilehlých místních a účelových komunikacích v obci Rajhradice v rámci akce ,,III/41617 Rajhrad – Rajhradice 1,577 ÷2,174″MĚÚ ŽIDLOCHOVICE, OD - VV OOP Č.J. MZI-OD9915/2024-2KR

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/15266, III/39513, III/42510 a místních a účelových komunikacích v obci Syrovice v souvislosti s akcí ,,Syrovice – 730 let založení obce“VOLBY 2024 DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - první zasedání okrskových volebních komisí v RajhraděFÚ JMK – VV- ZPŘÍSTUPNĚNÍ HROMADNÉHO PŘEDPISNÉHO SEZNAMU- DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje  Veřejnou vyhláškou
že ode dne 30. 4. do dne 30. 5. 2024 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznamVAS - POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO MĚSTO RAJHRAD ZA ROK 2023 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, Lesná 638 00 Brno, provozovatel vodovodu a kanalizacebool(false)