Úřední deska

SPÚ- Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rajhradice

Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno zveřejńuje pod č.j. SPU 170959/2022/Lně prostřednictvím MěÚ Rajhrad Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rajhradice.


Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - Vodácký klub "Klub vodáků Rajhrad, pobočný spolek SVoČR"

Vodácký klub „Klub vodáků Rajhrad, pobočný spolek SVoČR“smlouva o poskytnutí dotace 2022 zde


Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - Tělocvičná jednota Sokol Rajhrad

Tělocvičná jednota Sokol Rajhradsmlouva o poskytnutí dotace 2022 zde


SPÚ-úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú Rajhradice

Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno zveřejńuje pod č.j. SPU 145680/2022/Lně prostřednictvím MěÚ Rajhrad,
Pozvánku na úvodní jednání – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rajhradice, konané dne 23.05.2022 od 15:30 hodin v sále OÚ Rajhradice.


VAS - POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO MĚSTO RAJHRAD ZA ROK 2021 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, Lesná 638 00 Brno, provozovatel vodovodu a kanalizace
zveřejňuje prostřednictvím MěÚ Rajhrad
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.