Úřední deska

SPÚ - OZNÁMENÍ O ROZŠÍŘENÍ OBVODU KOMPLEX. POZEM. ÚPRAV V K.Ú. RAJHRADICE, REBEŠOVICE


VOLBY PREZIDENTA 2023 - výsledky volby prezidenta - druhé kolo konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023

výsledky volby prezidenta – druhé kolo konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Celkové výsledky

Výsledky Jihomoravský kraj

Výsledky Brno-venkov

Výsledky Rajhrad celkové

Výsledky Rajhrad okrsek 1

Výsledky Rajhrad okrsek 2


KRÚ JMK - OŽP - NÁVRH OOP - Č.j.: JMK 11733/2023

Stanovení změny záplavového území a vymezení změny aktivní zóny záplavového území vodního toku Litava, ř.km 0,000 – km 7,194


MĚSTO RAJHRAD - ZÁMĚR - PRONAJMOUT NEBYTOVÉ PROSTORY

23 m2 v přízemí budovy č. p. 544 na ulici Masarykova v Rajhradě


Rozpočtové provizorium 2023

Rozpočtové provizorium 2023