Úřední deska

DSO- CSBV - ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň zveřejňuje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023


DSO- CSBV - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeń zveřejňuje Návrh závěrečného účtu za rok 2023


RAJHRAD - pozvánka na zasedání zastupitestva VIII.

6. 3. 2024 (středa) v 18.00 hod. / Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32, zasedací místnost – 1. patro


MŽP - Odbor výkonu státní správy IV - Závěr zjišťovacího řízení - RS 2 VRT Modřice - Šakvice - Rakvice

Odbor výkonu státní správy IV, Mezírka1, Brno zveřejňuje prostřednictvím MěÚ Rajhrad – Závěr zjišťovacího řízení podle §7 zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák.č. 39/2015 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
záměr: RS 2 VRT Modřice – Šakvice – Rakvice


JMK - oznámení o zveřejnění koncepce SEA „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje“

Předkladatelem koncepce je Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, s přiděleným IČ: 70888337


bool(false)