Úřední deska: archiv

RAJHRAD - pozvánka na zasedání zastupitelstva města III.

8. 3. 2023 (středa) v 18.00 hod. / Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32, zasedací místnost – 1. patro


MĚÚ RAJHRAD, STAVEBNÍ ÚŘAD - VV ČJ. MĚRAJ/2168/2022/CA-7

Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby ,,Syrovice, obnova TS Marovna“


RAJHRAD - ZÁMĚR - PRONAJMOUT NEBYTOVÉ PROSTORY (restaurace U Opla)

o výměře 278,60 m2 v budově č. p. Masarykova 48, Rajhrad


MĚÚ ŽIDLOCHOVICE, OD - VV OOP Č.J. MZI-OD/3603/2023- 2KR

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy z důvodu uzavírky silnice III-41619 a nařízených objížděk (úprava povrchu komunikace Hrušovany u Brna)


SPÚ - OZNÁMENÍ O ROZŠÍŘENÍ OBVODU KOMPLEX. POZEM. ÚPRAV V K.Ú. RAJHRADICE, REBEŠOVICE