Úřední deska: archiv

ZÁMĚR – PRONAJMOUT NEBYTOVÉ PROSTORY (restaurace Na kině)

Město Rajhrad zveřejňuje ZÁMĚR pronajmout nebytové prostory (restaurace Na kině) o výměře 627,77 m2 v budově č. p. Masarykova 459 v Rajhradě.


ZÁMĚR – PRONAJMOUT POZEMEK P. Č. 1592

Město Rajhrad zveřejňuje ZÁMĚR pronajmout pozemek p. č. 1592 o výměře 1325 m2


MĚÚ ŽIDLOCHOVICE, OD - VV Č.J. MZI-OD/17708/2022-9 KR

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy vydává veřejnou vyhláškou Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na silnici II/425 ve Městě Rajhrad – doplnění místní úpravy.


Rajhrad - Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Doba konání:          středa 19. září 2022  v 18.00 hod.
Místo konání:          Město Rajhrad, Masarykova 32, Rajhrad – radnice, zasedací místnost 1. patro


MěÚ Židlochovice, OD - VV č.j. MZi-OD/20044/2022-3 KR

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy vydává veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích z důvodu realizace akce : III/ Ledce, mosty 42510-5,6 rekonstrukce komunikace
Termín: 17. 10. ÷ 26. 11. 2022