Prázdninové výlukové jízdní řády autobusových linek 514 a 509

KORDIS JMK: Výluka S2, výluka most Otmarov a Pitrův most 1.7.2024 – 30.8.2024, info dne 25.6.2024


Pro autobusovou dopravu dochází z důvodu plánované uzavírky k rekonstrukci Pitrova mostu v Rajhradě k úpravě tras a jízdních řádů spojů pravidelné linky 514 a 509

Po dobu rekonstrukce Pitrova mostu v Rajhradě nebude linka 514 zajíždět do centra Rajhradu, ale bude vedena po upravené trase. Výchozí bude z Blučiny, kde naváže na linku 509, pojede po běžné trase přes Opatovice do Rajhradic, odkud budou vybrané spoje zajíždět ke klášteru v Rajhradě, a poté bude pokračovat přes Rebešovice na Chrlice a Brno. Návaznosti v Rajhradě na vlaky tak nebudou realizovány, vůbec sem linka nebude zajíždět, naopak kvůli vlakové výluce Brno – Chrlice bude z Chrlic nasměrována až do centra města Brna.

Z důvodu rekonstrukce mostu mezi Otmarovem a Rajhradicemi dojde zároveň k uzpůsobení vazby mezi linkami 509 a 514. Přestup mezi těmito linkami bude probíhat v Blučině. Samotná linka 509 bude protažena až do Židlochovic a po návaznosti v Blučině bude zajišťovat obsluhu Měnína a Otmarova. V Otmarově se bude autobus otáčet v prostoru před hasičskou zbrojnicí a linka bude dále pokračovat na Telnici, Sokolnice a Brno.

Více:
KORDIS JMK, a.s.www.idsjmk.cz
Koordinátor integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
Nové sady 30, 602 00 Brno
Tel: (+420)  543 174 317
E-mail: info@kordis-jmk.cz
www.idsjmk.cz

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Doprava