rekonstrukce historického Pitrova mostu začne v červenci 2024

RAJHRAD / Pitrův most / úplná uzavírka v místě stavby s objízdnou trasou od 1.7.2024 – 20.12.2024


Město Rajhrad dne 18. 6. 2024 souhlasilo (vyjma řešení situace pro pěší přes soukromou lávku v ul. Komenského) s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a vedením objízdné trasy k vydání OOP dle předloženého dopravně inženýrského opatření 6/2024 společnosti DoZBos s.r.o. pro objednatele Správa a údržba silnic JMK p.o. k zajištění prací:

STAVBA: „III/41617 Rajhrad – Pitrův most, most 41617-2“

Termín realizace: 1. 7. 2024 – 20. 12. 2024

Jedná se o rekonstrukci stávajícího historického mostu ev. č. 41617-2. Stavba se nachází v intravilánu města Rajhrad na silnici III/41617 v místě křížení s ramenem Svratky. Stavba řeší špatný stavební stav stávajícího mostu.

  • nová konstrukce mostu přemosťuje stávající nosnou konstrukci a zároveň rozšiřuje vozovku na mostě ze stávajících cca 4,45 m na nových 5,5 m
  • výstavba nové lávky pro pěší, kde stará bude demolována

https://susjmk.pincity.cz/silnice/3412-iii-41617-rajhrad-pitruv-most-41617-2

Zhotovitel: STAVBY SR group, s.r.o., IČ: 092 24 289

Uzavírka:

III/41617 v cca km1,100 – km 1,200 silníčního pasportu (cca 100 m) v k.ú. Rajhrad

Objízdná trasa

dle návrhu: bude vedena po silnici II/425, dále po silnici II/416 a po silnici III/41614
tj. z Rajhradu po silnici II/25 přes Holasice, Vojkovice, před Židlochovicemi na Blučinu po sil. II/416, v Blučině vlevo na silnici III/41614 přes Opatovice, Rajhradice a tam a zpět na sil. III/41617

  • Objízdná trasa je obousměrná, v délce cca 14 km.
  • V rámci uzavírek a objížděk dojde k úpravě tras a jízdních řádů spojů linek linkové osobní dopravy vnitrostátní.

AKTUALIzováno:

Pro chodce a cyklisty bude po celou dobu opravy mostu 41617-2 zajištěna bezpečná trasa přes vodní tok po stávající kovové lávce vedoucí souběžně s mostem 41617-2 a ležící v jeho těsné blízkosti. Dle situace může být stávající lávka posunuta, vždy však musí být zachována bezpečná trasa pro chodce a cyklisty.
viz:Rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky Čj.: MZi-OD/13137/2024-6 KR ze dne 27.6.2024 (zde)

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Uncategorized