RAJHRAD - pozvánka na zasedání zastupitelstva X.

MěÚ RAJHRAD, zasedací místnost 1. patro / 18 hod. / 24.6.2024


INFORMACE O KONÁNÍ X. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RAJHRAD

Městský úřad Rajhrad v souladu s ustanoveními § 93 odst. 1 a § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání  zasedání Zastupitelstva města Rajhradu, svolaného dne 17.6.2024 starostou města.

DOBA KONÁNÍ:        PONDĚLÍ 24. 6. 2024 V 18.00 HOD.

MÍSTO KONÁNÍ:       MĚSTSKÝ ÚŘAD RAJHRAD, MASARYKOVA 32, RAJHRAD, ZASEDACÍ MÍSTNOST 1. PATRO

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení programu
  3. Volba návrhové komise, schválení ověřovatelů zápisu
  4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZM
  5. Zpráva o činnosti Rady města za uplynulé období
  6. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky: „Zpracování projektové dokumentace pro stavbu PŘISTAVBA ZŠ TGM RAJHRAD – Havlíčkova 452“
  7. Rozprava
  8. Usnesení
  9. Závěr

Publikováno: | Autor:

Rubriky: Oznámení, Úřední deska: archiv, Zastupitelstvo

Svěšeno: 25. 06. 2024