Pitrův most přes Svratku v Rajhradě se kvůli rekonstrukci zavírá

rekonstrukce potrvá cca 6 měsíců, úprava provozu na komunikaci III/41617 Rajhrad směr Rajhradice je stanovena od 1.7.2024


Rekonstrukce historického mostu

UZAVÍRKA
Most bude uzavřen pro veškerý provoz

  • délka uzavírky cca 100 m v místě plánovaných prací
  • doba uzavírky: 1.7.2024 – 20.12.2024
  • výjimky k průjezdu mimo vozidla stavby se neudělují

OBJÍZDNÁ TRASA
Pro osobní i nákladní dopravu je nařízena obousměrná objížďka

PRŮCHOD PRO PĚŠÍ
Chodcům bude umožněn přechod přes řeku v průběhu stavby dle jejího aktuálního vývoje

Pro chodce a cyklisty bude po celou dobu opravy mostu 41617-2 zajištěna bezpečná trasa přes vodní tok po stávající kovové lávce vedoucí souběžně s mostem 41617-2 a ležící v jeho těsné blízkosti. Dle situace může být stávající lávka posunuta, vždy však musí být zachována bezpečná trasa pro chodce a cyklisty.

  • průchod po stávající kovové lávce bude možný až do její demontáže
  • poté průchod po posunuté provizorní lávce (bude-li proveditelné, k řešení se zhotovitelem po zahájení stavby) nebo značenou alternativní cestou

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Pro autobusovou dopravu dochází k úpravě tras a jízdních řádů spojů pravidelné linky 514 a 509

  • Po dobu rekonstrukce Pitrova mostu v Rajhradě nebude linka 514 zajíždět do centra Rajhradu, ale bude vedena po upravené trase. Výchozí bude z Blučiny, kde naváže na linku 509, pojede po běžné trase přes Opatovice do Rajhradic, odkud budou vybrané spoje zajíždět ke klášteru v Rajhradě, a poté bude pokračovat přes Rebešovice na Chrlice a Brno. Návaznosti v Rajhradě na vlaky tak nebudou realizovány, vůbec sem linka nebude zajíždět, naopak kvůli vlakové výluce Brno – Chrlice bude z Chrlic nasměrována až do centra města Brna.

  • Z důvodu rekonstrukce mostu mezi Otmarovem a Rajhradicemi dojde zároveň k uzpůsobení vazby mezi linkami 509 a 514. Přestup mezi těmito linkami bude probíhat v Blučině. Samotná linka 509 bude protažena až do Židlochovic a po návaznosti v Blučině bude zajišťovat obsluhu Měnína a Otmarova. V Otmarově se bude autobus otáčet v prostoru před hasičskou zbrojnicí a linka bude dále pokračovat na Telnici, Sokolnice a Brno.

FOTO ze stavby


1.7.2024 – geodetické práce pro přeložky sítí


8.7.2024 – frézování původního povrchu / vrtání mikropilotů


17.7.2024 – překládka kabelů EG.D


Publikováno: | Autor:

Rubriky: Doprava, Oznámení