MĚÚ ŽIDLOCHOVICE, VV - OOP Č.J. MZI-OD/12580/2024-2KR

MěÚ Židlochovice Odbor dopravy zveřejňuje Veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a účelových komunikacích v působnosti ORP Židlochovice v rámci akce ,,III/42510OK Syrovice -Sobotovice


Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska: archiv

Svěšeno: 03. 07. 2024