MĚÚ ŽIDLOCHOVICE, OŽP a SÚ - VV K DORUČENÍ NÁVRHU A OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ V ŘÍZENÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RAJHRAD Č.J. MZI-OZPSU/3369/2023-35


MěÚ Židlochovice Odbor životního prostředí a stavební úřad vydává Veřejnou vyhlášku k doručení návrhu a oznámení o konání veřejného projednání v řízení o návrhu změny č. 2 územního plánu Rajhrad

https://www.zidlochovice.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=104953&slozka=105240&as4uOriginalDomain=www.zidlochovice.cz&as4u_protocol=https&detail_claim=223683&

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska

Svěšeno: 24. 07. 2024