KRÚ JMK - VV - OZNÁMENÍ NÁVRHU AKTUALIZACE Č.4 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (DÁLE TAKÉ ,,A4 ZÚR JMK") A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU A4 ZÚR JMK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování zveřejňuje Veřejnou vyhlášku Č.J.: JMK 82922/2024 – Oznámení návrhu Aktualizace Č.4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také ,,A4 ZÚR JMK“) a Vyhodnocení vlivů návrhu A4 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.


Po dobu vyvěšení této vyhlášky lze nahlédnout:

– v elektronické podobě na web. stránkách JMK: https://www.jmk.cz/ ( Krajský úřad/ Odbor územního plánování/ Aktualizace č.4 ZÚR JMK, nebo přímo na adrese: https://www.jmk.cz/CONTENT/29608

– v listinné podobě jsou k nahlédnutí prostřednictvím Odboru územního plánování, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno.

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska

Ke svěšení: 29. 07. 2024