KRÚ JMK - OÚP - VV-OZNÁMENÍ VYDÁNÍ AKTUALIZACE Č.3a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou OOP

Krajský úřad Jihomoravského kraje zveřejňuje Veřejnou vyhlášku – Oznámení vydané usnesením č. 2623/24/224 – Aktualizaci č.3a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy.


Po dobu vyvěšení této vyhlášky lze nahlédnout:

– v elektronické podobě na web. stránkách JMK: https://www.jmk.cz/ v sekci Krajský úřad / Dokumenty odborů krajského úřadu / OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu, nebo přímo na adrese: http://www.jmk.cz/content/29502

– v listinné podobě v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově nám. 3 v Brně, odboru územního plánování, dveře č. 220 a 226, úřední hodiny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska: archiv

Svěšeno: 21. 06. 2024