Výplach popelnic na směsný odpad II. - v dolním Rajhradě

T20/2024 – 16./17.5.2024 vyprázdněné popelnice ze svozových míst neodklízejte, odpadem plňte až po provedení výplachu!


Po standardním svozu směsného odpadu ponechte vyprázdněné nádoby na směsný odpad na svozových místech, do vyčištění odpadem neplňte.

Služba bude provedena speciálním vozem pro mytí a dezinfekci nádob. Vyprázdněná popelnice je nejprve vymyta vstřikovanou horkou vodou bez saponátů pod vysokým tlakem uvnitř vozu, po vymytí je používán ekologický dezinfekční prostředek. Horká voda zbaví nádoby patogenů a virů, které při mytí studenou vodou nadále na nádobách zůstávají.

  • řádný svoz směsného odpadu: čtvrtek 16.5.2024 BD Komenského, pátek 17.5.2024 RD
  • čištění a dezinfekce lze provést pouze u prázdných nádob!!!!
  • po provedení vývozu směsného odpadu ponechte prázdné nádoby na svozovém místě
  • týká se standardních popelnic 120/240 l i černých kontejnerů 1.100 l
  • podrobná trasa čistícího vozu není předem známá
  • nepřipravené nádoby (tzn. obsahující odpad / schované) nebudou čištěny v náhradním termínu
    mycí vůz v Rajhradě: dolní Rajhrad: pátek 17.5.2024

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení