kvalita pitné vody Rajhrad - 1Q/2024

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. / 3.5.2024


Kvalita vody odpovídá vyhlášce MZd č. 252/2004 Sb. a vyhlášce MZe č. 428/2001 Sb.,
pouze je snížené množství v ukazateli hořčík a zvýšené v ukazateli vápník oproti doporučené hodnotě.

  • protokol o zkouškách VAS č. 742/BP1/24, odběr MŠ Rajhrad umyvadlo dne 15.1.2024
  • protokol o zkouškách VAS č. 2327/BP1/24, odběr vodojem dne 19.2.2024

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Voda