Jak dopadl jarní úklid Rajhradu 2024

3080 kg volně pohozeného odpadu ve veřejném prostoru


Letošní dvanáctá jarní úklidová akce Rajhradu probíhala od soboty 23. března do neděle 7. dubna 2024. Zúčastnilo se 496 žáků (studentů) do 15 let a 72 dospělých. Skupiny měly svoji trasu k úklidu v katastru města Rajhradu.

Všechny naplánované trasy byly uklizeny. Na většině tras se situace změnila k lepšímu oproti loňskému roku (u náhonu kolem ČOV, v Kybláku, u Staré řeky, v Čeladicích). V cihelně situace uspokojivá. Na Hitleráku zůstává situace nezměněná – vysypané vlečky bince, které dobrovolnící rukama neuklidí, to je na bagr a nákladní auto. Nejvíce odpadků klasicky podél silnic a kolem dálnice. Kolem dálnice na Vídeň a zelené plochy kolem nájezdů na Rajhrad u bývalé rajhradské cihelny pod dohledem pracovníků ŘSD uklízeli po dva dny studenti Střední zahradnické školy a žáci sedmého ročníku Základní školy v Rajhradě.Podél silnice na Pohořelice a Syrovice uklízely Rajbaby a žáci dvou tříd devátých ročníků.Nejhorší, stále neřešená, nikoho kompetentního nezajímající a obtěžující je situace kolem parkoviště u motorestu U Toma. Zde jsou podél cest a na polích na každém kroku lidské výkaly, všude se válí nebo vlají zachycené v keřích použité toaletní papíry či jednorázové utěrky, které se v přírodě nerozloží. Poházené PET flašky s močí. A sem do těchto nechutných míst chodí místní se psy a s dětmi na procházky…

Celkem se svezlo 3080 kg bince. 2 velké kontejnery!

Dobrovolníci se každoročně opakují ti stejní, tedy to zdravé jádro zůstává:

  • Střední zahradnická škola (3 třídy)
  • Základní škola (15 tříd)
  • Dětská skupina Panáčci
  • Myslivecké sdružení
  • Skauti
  • Kynologové
  • Vodáci
  • přidalo se pár členek z Rajbaby
  • RODINY: Kovářova, Veselých, Holopova, Špičákova, manželé Železní, Ivan Zálešák.
  • v centru města, kolem autobusových zastávek Na Městečku a u kontejnerů u tunýlku paní Zdenka Uhrincová

Velké poděkování patří letošním podporovatelům, kteří obstarali pro dobrovolníky nezbytné pracovní rukavice, pytle, do kterých se sbíral nepořádek a oplatky pro dětské dobrovolníky.

Poděkování patří:        

Příroda děkuje, že nejste lhostejní k životnímu prostředí, které nás bezprostředně obklopuje!
Vaše Libuše Hochmanová


Rajhrad děkuje paní Libušce Hochmanové za její neutuchající úsílí o nápravu následků negativních projevů lidského počínání.

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení